STUDENTSAMSKIPNADEN I TROMSØ

Studentsamskipnaden i Tromsø (SiTø) er velferdsorganisasjon for byens universitet- og høyskolestudenter. Vi arbeider for å legge forholdene best mulig til rette for at studentene i Tromsø skal få en best mulig studiehverdag.

Alle studenter må betale semesteravgift til Studentsamskipnaden i Tromsø før de kan registrere seg som student og melde seg opp til eksamen ved Universitetet i Tromsø eller Høgskolen i Tromsø. Administreringen av innbetalingen gjøres av lærestedene. Semesteravgifta går tilbake til studentene i form av økonomisk støtte til studentstyrene (studentdemokratiet) og ulike studentforeninger. Deler av semesteravgifta går til drift av studentplassene i SiTøs studentbarnehager, og noe blir satt av til Studentrådgivninga, Helsefondet og Studenthuset driv.