BERGENS MYNT OG SEDDELFORRETNING AS

Her vil du finne et stort utvalg av mynter og sedler fra hele verden, våre egne og andre utgivelser av myntbrev, samt rekvisita og kataloger tilhørende disse samleområdene.

Vi er en av norges ledende mynthandlere, og er medlem av "Norges Mynthandler Forening" og "International Bank Note Society" (IBNS)

Vi tar sikkerhet ved handel på Internett alvorlig, og benytter oss av SSL-sikkerhetskryptering ved overføring av sensitive data. Derfor kan du føle deg 100% trygg når du benytter vår online mynthandel.