OS KAISERVICE AS

Vi bygger solide kaier i stål / tre, betong og naturstein.

Våre ansatte har lang og bred erfaring, med vår kompetanse og utstyrspark kan vi blant annet tilby:

* Kaibygging
* Forskaling og armering i sjø
* Vedlikehold av kai og mur
* Vedlikehold av grunnmur på eldre naust
* Stål og sveising
* Dykkertjenester
* Montering og forankring
* Arbeidsbåt og transport
* Utlegging av kabel/vannledning
* Peling av søyler
* Sertvisert sveising