JAN STAMNESHAGEN AS 55 25 15 00

Jan Stamneshagen Transport AS har siden 1969 drevet med tank- og bulktransport. Vi disponerer 12 tankbiler og har hele Norden som arbeidsområde.Våre biler er spesialbygget for transport av alle typer pulver i bulk, som for eksempel: microdol, plastikk, magnesium, lignobond, soypass, sukker, kornprodukter til FK-anlegg, malt til bryggerier, vassdragskalk, sand, gresspellets etc.

I tillegg kjører vi sement til og fra anlegg i Bergen og omegn. Vi har også en egen pumpebil som leverer flytende sparkel til bedrifter i Hordaland og Rogaland.

Besøk Gaupåsvegen 215, 5265 Ytre Arna