Front Bygg Stavanger AS 51891440I 1995 var vi med og etablerte Mesterhus Stavanger AS. Rundt sommeren 2006 fisjonerte vi ut vår del av dette selskapet og etablerte et eget boligutviklingsselskap, Front Bolig as.Som en naturlig følge av dette endret Artel AS navn til Front Bygg AS fra 1. januar 2008.Vi er fortsatt tilknyttet Mesterhus - kjeden. Norges største boligbygger. Vår stab representerer nå over 60 fast ansatte tømrere.Vår målsetning er fornøyde kunder.

BesøkKvitsøygata 10, 4014 Stavanger