Skien Videregående Skole 35 91 80 00Skien videregående skole har to avdelinger, avd. Brekkeby og avd. Prestejordet.
  • Avd.Brekkeby har ca. 350 elever og ca 60 ansatte.


  • Avdelingen ble startet i 1951, men holder delvis til i langt eldre bygninger. Hovedbygget er det såkalte "Latinskolebygget" som ble innviet i 1883.


  • Avd. Brekkeby hadde tidligere navnet Brekkeby videregående skole og før dette, Telemark Handelsgymnas. Den har opp gjennom årene vært et senter for økonomisk og merkantil utdanning i Skien og Telemark.  • I de senere år er datateknologi og mediefag blitt viktige nye satsningsområder for skolen.    Avdelingen er kjent for et godt sosialt og faglig miljø.


  • Avd. Prestejordet: har ca. 800 elever og ca.100 ansatte. Byggningene ble oppført på 60 tallet, men skolens historie strekker seg over 180 år tilbake i tid.
  • I de siste årene har Skien vgs hatt rykte som en meget solid skole, med gode resultater noe som etterhvert resulterte i at skolen fikk den ærefulle oppgaven å være demonstrasjonsskole.
 

Besøk Einar Østvedts gate 12, 3701 Norway